Õpijuhend

Posted by evegr Labels: , , , ,

Käesolev õppematerjal on valminud Hiie Allvee, Marika Kangro, Reet Taimsoo saksa keele õpiku "Kein Problem" juurde. Materjal sisaldab elekroonilist sõnastikku õpiku 1.-4.osa juurde. Sõnastik on valminud quizlet programmi abil ja annab kuus erinevat võimalust sõnade õppimiseks ja kinnistamiseks. 

Õpilasel on ka endal võimalik sõnakaardikomplekte luua, mis motiveerib eriti sõnade õppimist.

1.Sõnakaartide (flashcards) abil saab sõnu ja nende tähendusi õppida või korrata. 
2. Learn - ükshaaval esitatakse sõnad, vale vastuse korral näidatakse õige vastus, näha on õigesti või valesti vastatud ja vastamata sõnade arv.
3.Speller - kuula ja kirjuta.
4.Test koosneb neljast erinevast harjutuse tüübist - sõnade tõlkimine, sobitusülesanne, valikvastused, õige ja vale.Testi sooritamist hinnatakse nii protsentides kui A-st F-ni ja seega saab koheselt tagasisidet oma õpitulemuste kohta.
Testi võib ka paberkandjale välja printida sõnade kontrolliks.
5.Scatter on mäng, kus aja peale tuleb lohistada sõna selle tähenduse peale. Õige valiku korral kustuvad mõlemad ära. 
6.Race - sisesta võimalikult kiiresti liikuva sõna tõlge, kui ei jõudnud, saad teada õige sõna. 

Õpilastele meeldib tunnis iseseisvalt omas tempos sõnu õppida ja oma tulemusi hiljem teistega võrrelda. Sõnakaardid teevad sõnade õppimise huvitavamaks ja motiveerivad õpilasi parema tulemuse saamiseks.  

Õppematerjal sobib kõigile, kes alustavad saksa keele õppimist õpiku "Kein Problem" järgi või lisamaterjaliks mõne teise õpiku juurde, peamiselt põhikooli ja gümnaasiumi A2 - B1 tasemel õpilastele vanuses 13.-17.aastat sõnavara õppimiseks. 
Sõnakaardid on ka hea abiline õpetajale teema sissejuhatuseks tunnis sõnade õppimiseks või sõnade kontrollimisel. 
Kein Problem I käsitleb läbivate teemadena kõnearendus-, lugemis-, kulamis- ja kirjutamisteemasid Mina ja teised. Kodu ja lähiümbrus. Kodukoht Eesti. Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Vaba aeg
 Kein Problem II käsitleb läbivate teemadena kõnearendus-, lugemis-, kulamis- ja kirjutamisteemasid Mina ja teised. Kodu ja lähiümbrus. Kodukoht Eesti. Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Vaba aeg
Kein Problem III käsitleb läbivate teemadena kõnearendus-, lugemis-, kulamis- ja kirjutamisteemasid Mina ja teised. Kodu ja lähiümbrus. Kodukoht Eesti. Riigid ja nende kultuur. Igapäevaelu. Õppimine ja töö
Kein Problem IV käsitleb läbivate teemadena kõnearendus-, lugemis-, kulamis- ja kirjutamisteemasid Eesti ja mailmakultuur ja looming. Keskkond ja tehnoloogia. Haridus ja töö. Inimene ja ühiskond

Materjali koostaja Eve Gross 2014

Kein Problem 1

Posted by evegr Labels: ,

Lektion 1 Hallo! sõnakaardid
Lektion 2 Wer ist das? sõnakaardid
Lektion 3 Wo wohnst du? sõnakaardid
Lektion 5 Das ist meine Familie sõnakaardid
Lektion 6 Ich und co sõnakaardid
Lektion 7 Was möchtest du heute machen sõnakaardid
Lektion 8 Wir machen viel zusammen sõnakaardid
Lektion 10 Mein Terminkalender sõnakaardid
Lektion 11 Schulfächer sõnakaardid
Lektion 12 Schulsachen sõnakaardid
Lektion 13 Schwarzes Brett sõnakaardid
Lektion 15 Weihnachten sõnakaardid
Lektion 16 Monate und Jahreszeiten sõnakaardid
Lektion 17 Ich liebe den Winter sõnakaardid
Lektion 18 Mein Tag sõnakaardid
Lektion 19 Geburtstag sõnakaardid
Lektion 21 Hier wohnen wir sõnakaardid
Lektion 22 Richards Zimmer sõnakaardid
Lektion 23 Wir helfen zu Hause sõnakaardid
Lektion 24 Unsere Haustiere sõnakaardid
Lektion 26 Was ist in sõnakaardid
Lektion 27 Das ist ja verrückt sõnakaardid
Lektion 28 Ich habe Hunger sõnakaardid
Lektion 29 Guten Appetit!  sõnakaardid
Lektion 31 Estland- hier lebe ich sõnakaardid
Lektion 32 Wohin fahren wir? sõnakaardid
Lektion 33 Wiederholung - Prominente in Estland sõnakaardid

Kein Problem 2

Posted by evegr Labels: ,

Lektion 1 Wie waren die Ferien? sõnakaardid
Lektion 2 Tinas Tagebuch sõnakaardid
Lektion 3 Wieder in der Schule sõnakaardid
Lektion 5 In der siebten Klasse sõnakaardid
Lektion 6 Fleissige Schüler, faule Schüler  sõnakaardid
Lektion 7 Probleme? Wir helfen! sõnakaardid
Lektion 9 Was fehlt dir? sõnakaardid
Lektion 10 Wenn man krank ist... sõnakaardid
Lektion12 Weihnachten sõnakaardid

Lektion 13 Mein neues Zimmer sõnakaardid
Lektion 14 Meine Familie und ich sõnakaardid
Lektion 15 Typisch Mädchen, typisch Jungen  sõnakaardid
Lektion 17 Sportstars sõnakaardid
Lektion 18 Wer gewinnt? sõnakaardid
Lektion 19 Sportfans sõnakaardid
Lektion 21 Freizeit sõnakaardid
Lektion 22 Was hast du heute vor? sõnakaardid
Lektion 23 Kommst du mit ins Kino? sõnakaardid 

Kein Problem 3

Posted by evegr Labels: ,

Lektion 1 Zum Deutschlernen nach Deutschland sõnakaardid
Lektion 2 Willkommen in Berlin! sõnakaardid
Lektion 3 Ein Sonntag in der Hauptstadt sõnakaardid
Lektion 5 Nimm das Rad sõnakaardid
Lektion 6 Wir gehen auf Reisen sõnakaardid
Lektion 7 Im ICE sõnakaardid
Lektion 8 Hennings Sommerferien sõnakaardid
Lektion 10 Das Leben- ein Abenteuer sõnakaardid
Lektion 11 Notruf 112 sõnakaardid
Lektion 12 Erste Hilfe sõnakaardid

Lektion 13 Wie gut kennst du Deutschland? sõnakaardid
Lektion 14 Persönlichkeiten sõnakaardid
Lektion 15 Kleine Deutschlandkunde sõnakaardid
Lektion 17  Wie umweltfreundlich bist du? sõnakaardid
Lektion 18 Umweltschutz- Taten statt Warten sõnakaardid 

Lektion 19 Nur eine Welt sõnakaardid  
Lektion 21 Das eigene Handy sõnakaardid
Lektion 22 Wir treffen uns im Chat! sõnakaardid
Lektion 23 Im Netz gefangen sõnakaardid

Kein Problem 4

Posted by evegr Labels: ,

Lektion 1 Was für ein Typ bist du? sõnakaardid
Lektion 2 Menschen, die mir wichtig sind sõnakaardid
Lektion 3 Mein erstes Datesõnakaardid
Lektion 4 Eine Mädchenfreundschaft sõnakaardid
Lektion 5 Vom Hobby zum Beruf sõnakaardid
Lektion 6 Was willst du werden sõnakaardid
Lektion 7 Traum und Wirklichkeit sõnakaardid
Lektion 8 Top-Berufe sõnakaardid
Lektion 9 Deutschland feiert sõnakaardid
Lektion 10 Ostern sõnakaardid
Lektion 11 Landeskunde mit Messer und Gabel sõnakaardid
Lektion 12 Maibaum sõnakaardid
Lektion 13 Nach Estland?- Warum nicht! sõnakaardid
Lektion 14 Willkommen in Tallinn!  sõnakaardid
Lektion 15 Briefe aus dem Urlaub sõnakaardid
Lektion 16 Präsentieren und beschreiben sõnakaardid
Lektion 17 Lernen sõnakaardid
Lektion 18 Warum gerade Deutsch? sõnakaardid
Lektion 19 Miteinander reden sõnakaardid
Lektion 20 Kommunikation sõnakaardid
Lektion 21 Ich bin blind sõnakaardid