Õpijuhend

Posted by evegr Labels: , , , ,

Käesolev õppematerjal on valminud Hiie Allvee, Marika Kangro, Reet Taimsoo saksa keele õpiku "Kein Problem" juurde. Materjal sisaldab elekroonilist sõnastikku õpiku 1.-4.osa juurde. Sõnastik on valminud quizlet programmi abil ja annab kuus erinevat võimalust sõnade õppimiseks ja kinnistamiseks. 

Õpilasel on ka endal võimalik sõnakaardikomplekte luua, mis motiveerib eriti sõnade õppimist.

1.Sõnakaartide (flashcards) abil saab sõnu ja nende tähendusi õppida või korrata. 
2. Learn - ükshaaval esitatakse sõnad, vale vastuse korral näidatakse õige vastus, näha on õigesti või valesti vastatud ja vastamata sõnade arv.
3.Speller - kuula ja kirjuta.
4.Test koosneb neljast erinevast harjutuse tüübist - sõnade tõlkimine, sobitusülesanne, valikvastused, õige ja vale.Testi sooritamist hinnatakse nii protsentides kui A-st F-ni ja seega saab koheselt tagasisidet oma õpitulemuste kohta.
Testi võib ka paberkandjale välja printida sõnade kontrolliks.
5.Scatter on mäng, kus aja peale tuleb lohistada sõna selle tähenduse peale. Õige valiku korral kustuvad mõlemad ära. 
6.Race - sisesta võimalikult kiiresti liikuva sõna tõlge, kui ei jõudnud, saad teada õige sõna. 

Õpilastele meeldib tunnis iseseisvalt omas tempos sõnu õppida ja oma tulemusi hiljem teistega võrrelda. Sõnakaardid teevad sõnade õppimise huvitavamaks ja motiveerivad õpilasi parema tulemuse saamiseks.  

Õppematerjal sobib kõigile, kes alustavad saksa keele õppimist õpiku "Kein Problem" järgi või lisamaterjaliks mõne teise õpiku juurde, peamiselt põhikooli ja gümnaasiumi A2 - B1 tasemel õpilastele vanuses 13.-17.aastat sõnavara õppimiseks. 
Sõnakaardid on ka hea abiline õpetajale teema sissejuhatuseks tunnis sõnade õppimiseks või sõnade kontrollimisel. 
Kein Problem I käsitleb läbivate teemadena kõnearendus-, lugemis-, kulamis- ja kirjutamisteemasid Mina ja teised. Kodu ja lähiümbrus. Kodukoht Eesti. Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Vaba aeg
 Kein Problem II käsitleb läbivate teemadena kõnearendus-, lugemis-, kulamis- ja kirjutamisteemasid Mina ja teised. Kodu ja lähiümbrus. Kodukoht Eesti. Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Vaba aeg
Kein Problem III käsitleb läbivate teemadena kõnearendus-, lugemis-, kulamis- ja kirjutamisteemasid Mina ja teised. Kodu ja lähiümbrus. Kodukoht Eesti. Riigid ja nende kultuur. Igapäevaelu. Õppimine ja töö
Kein Problem IV käsitleb läbivate teemadena kõnearendus-, lugemis-, kulamis- ja kirjutamisteemasid Eesti ja mailmakultuur ja looming. Keskkond ja tehnoloogia. Haridus ja töö. Inimene ja ühiskond

Materjali koostaja Eve Gross 2014

0 comments:

Post a Comment